Minties savižudybė

The modern world is full of the old Christian virtues gone mad. The virtues have gone mad because they have been isolated from each other and are wandering alone. Thus some scientists care for truth; and their truth is pitiless. Thus some humanitarians only care for pity; and their pity (I am sorry to say) is often untruthful.

 

Šiuolaikinis pasaulis pilnas išprotėjusių senųjų krikščioniškųjų dorybių. Dorybės išprotėjo, nes buvo atskirtos viena nuo kitos ir klajoja vienišos. Mokslininkai rūpinasi tiesa ir jų tiesa negailestinga. Humanitarai rūpinasi vien tik gailesčiu ir jų gailestis (liūdna tai pripažinti) neretai yra nesąžiningas.

 

http://www.pagebypagebooks.com/Gilbert_K_Chesterton/Orthodoxy/The_Suicide_of_Thought_p1.html

 

Minties savižudybė

 

Sent from Mail for Windows 10

 

Comments are closed.